[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง :: อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนา อบต.
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานบุคคล
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
งานกิจการสภา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
facebook

แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นางสาวปวีณ์ริศา คงกระพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 0943629519
Click ดูประวัติ
นางสาวประยูร สร้อยเพชร์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 0862614213
Click ดูประวัติ
นางธัญวรัตน์ สุปะมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวปฏิมาพร พรมโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Click ดูประวัติ
สิบเอกวรวุฒิ แก้วจันทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวชลธิชา มะโนรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Click ดูประวัติ
พ.จ.อ.เอกลักษณ์ หมั่นสระเกษ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
(..........................)
เจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายณัฐพงษ์ นาคร้าย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
Click ดูประวัติ
(.............................)
นักการภารโรง
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรี เกินกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
Click ดูประวัติ
นายพสิษฐ์ณภัทร์ แข็งขัน
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นายสัญญา หาญพยัคฆ์
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางวาด นกแก้ว
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายธีระวุธ เถียนนอก
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายสมหวัง นาชีวาน
คนงานทั่วไป
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
6 : สำนักปลัด
7 : สมาชิกสภา
8 : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9 : กองคลัง
10 : กองช่าง
11 : หน่วยตรวจสอบภายใน