[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง :: อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนา อบต.
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานบุคคล
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
งานกิจการสภา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
facebook


  

ชื่อ : นายธีระวุธ เถียนนอก
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวรสสุคนธ์ ภูสงัด
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศิริวรรณ ตู้จำนงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง0898655600
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0898655600

ชื่อ : นางมยุรีย์ เกยกลาง
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวประสิทธิพร งอนชัยภูมิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางต้อย พะธะนะ
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่5
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมหวัง นาชีวาน
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุนิสา เชือกงูเหลือม
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมานิตย์ แข็งขัน
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนิศรา ทิพโชติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายภูมิภัทร มาพร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
หน้าที่หลัก : งานจัดเก็บรายได้
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอุทัย กองนามน
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุทธาทิพย์ บุตรศรีภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : งานการเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : สิบเอกวรวุฒิ แก้วจันทร์
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายทวิทย์ มีระหันนอก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวประยูร สร้อยเพชร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 0862614213
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศิริวรรณ ตู้จำนงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 0898655600
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอำพล วัดมณี
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนวลยงค์ จันดาโคตร
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายณัฐพงษ์ ธีระรัตนะนุสิทธิ์
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
6 : สำนักปลัด
7 : สมาชิกสภา
8 : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9 : กองคลัง
10 : กองช่าง
11 : หน่วยตรวจสอบภายใน