[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง :: อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนา อบต.
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานบุคคล
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
งานกิจการสภา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
facebook


  

ชื่อ : นายถวัลย์ ฉัตรแข็งขัน
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 0819997019
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0819997019

ชื่อ : นายชัยยศ แข็งขัน
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 0878732658
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0878732658

ชื่อ : นายธนภณ บุญโฮม
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 0614404723
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0614404723

ชื่อ : นางสาวประยูร สร้อยเพชร์
ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 0862614213
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086261421

ชื่อ : นางธัญวรัตน์ สุปะมา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปฏิมาพร พรมโชติ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายณัฐพงษ์ นาคร้าย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเทียน กันงูเหลือม
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสัญญา หาญพยัคฆ์
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวาด นกแก้ว
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพุด ปักนอก
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 0651047318
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0651047318

ชื่อ : นางสาวชลธิชา มะโนรัตน์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พ.จ.อ.เอกลักษณ์ หมั่นสระเกษ
ตำแหน่ง : จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมยุรีย์ เกยกลาง
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพิชัย กรวยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมชาย ด่านลำมะจาก
ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพัชรี เกินกลาง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุพัตรา นาชีวา
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวประครอง อดใจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : งานตรวจสอบภายใน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวรสสุคนธ์ ภูสงัด
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0834588847
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0834588847
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
6 : สำนักปลัด
7 : สมาชิกสภา
8 : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9 : กองคลัง
10 : กองช่าง
11 : หน่วยตรวจสอบภายใน